Viestintästrategia arjessa

By Marja-Liisa Torniainen on 14.5.2014 in Blogi
0

Viestintästrategiasta kannattaa tehdä työkalu, joka tukee arjen työtä ja näyttää oikeasti suuntaa kohti visiota. Strategiassa katsotaan pitkälle: mihin yrityksesi haluaa päästä vaikkapa viidessä vuodessa? Strateginen paperi on kuitenkin helppo jättää pölyttymään. Vaarana on, että kiireessä strategiapapereihin ja muihin suunnitelmiin ei tule edes vilkaistua.

Kun viestinnän suunnittelua täydennetään vuoden ajanjakson kattavalla viestintäsuunnitelmalla, varmistetaan, että viitoitetulla tiellä myös pysytään. Siinä missä strategia on karttaan merkitty reitti, iso kuva, viestintäsuunnitelma on tienviittoja, teiden numeroita, liikennemerkkejä, joskus maisemareitti tai kiertotie.

Vaikka viestintästrategia on strateginen paperi, se on päivittyvä: se elää jatkuvasti suhteessa liiketoiminnan muutoksiin.

Ennen strategian luomista on hyvä tehdä lähtötilanteen kartoitus. Missä ollaan nyt? Esimerkiksi sidosryhmille suunnattu kysely tai tutkimus voi olla perusteltu. Viestintästrategiaa luodessa kannattaa kuunnella sidosryhmiä ja kysyä, millaista viestintää he toivovat ja odottavat. SWOT-analyysi viestinnän näkökulmasta toimii myös.

Keskeisiä kysymyksiä viestintästrategiassa:

 1. Millaisia tavoitteita viestinnälle asetetaan? Miksi viestitään?
 2. Mitkä ovat viestinnän arvot ja periaatteet?
 3. Millaisia painopisteitä ja teemoja viestinnässä nostetaan esille?
 4. Mitä haluat sanoa: mikä on yrityksesi sanoma?
 5. Kehitetäänkö kauden aikana jotakin tiettyä viestinnän osa-aluetta, esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntämistä tai mediatiedottamista?
 6. Keitä ovat viestinnän avainkohderyhmät?
 7. Millaisia viestinnän keinoja valitset?
 8. Mitkä ovat yrityksesi kannalta tärkeimmät tiedotusvälineet?
 9. Miten tavoitteisiin pääsemistä seurataan?
 10. Viestinnän organisointi, vastuut, prosessit.
 11. Viestinnän resurssit.

Miten viestintästrategia saadaan käyttöön?

Viestinnän määrittelyt tulee ottaa käyttöön arjessa, niistä pitää olla apua ja niitä pitäisi tietysti johdonmukaisesti totella. On oltava luottamusta ja uskoa tehtyihin valintoihin ja päätöksiin: tavoitteita kohti päästään vain noudattamalla suunnitelmaa.

Yhdeksän vinkkiä: kohti konkretiaa

 1. Pidä strategiassa määriteltyjä viestejä esillä: esityksissä, kuvissa, puheessa, teksteissä, tarjouksissa, tiedotteissa, videoissa, sosiaalisen median kanavissa.
 2. Tee konkreettinen aikaan sidottu viestintäsuunnitelma: mitä viestitään, missä ollaan esillä, milloin?
 3. Varmista jatkuvasti, että avainkohderyhmät huomioidaan, heitä kuunnellaan ja heidät tavoitetaan heille oleellisilla viesteillä.
 4. Jos hoidat viestintää muun ohessa, varaa viestinnälle kalenterista aikaa esimerkiksi yhtenä päivänä viikossa.
 5. Kun viestintästrategia on yrityksen työntekijöille ja yritystä edustaville tuttu, luodaan pohja yhteiselle kielelle ja asioista puhutaan samalla tavalla.
 6. Tee viestinnän vastuista ja prosesseista selvät kaaviot ja ohjeet, jotta kaikki tietävät, mikä kenellekin kuuluu. Kuvatut prosessit hyödyttävät myös yksinyrittäjää.
 7. Määrittele välitavoitteita ja seuraa niiden toteutumista.
 8. Pidä strategiaa ja sen toteutumisen seurantaa esillä tarvittavilla foorumeilla.
 9. Jos viestinnän arvoksi on määritelty vaikkapa avoimuus, jokaisen yrityksessä täytyy tietää, mitä se oman työn kannalta tarkoittaa. Myös yksinyrittäjän kannattaa aika ajoin muistuttaa itseään viestinnän arvoista ja periaatteista.

About the Author

Marja-Liisa TorniainenView all posts by Marja-Liisa Torniainen

Copyright 2014 | Pisteen paikka Oy | Design by Koroste

UA-40457753-1