Tiedota tehokkaasti

By Marja-Liisa Torniainen on 13.6.2014 in Blogi
0

Mediatiedottamisella tavoitellaan yritykselle näkyvyyttä tiedotusvälineissä. Tiedote on se tapa, jolla voidaan tarjota juttuideoita ja tavoittaa bloggarit sekä toimittajat erilaisissa lehdissä, radiossa, televisiossa ja nettipalveluissa.

Jotta yritys tai organisaatio pysyy toimittajien muistissa, kannattaa tiedottaa säännöllisesti. Vaikka juttua ei jonkun tietyn tiedotteen pohjalta tehtäisikään, tiedote tai siinä esiintynyt asiantuntija voidaan kaivaa esiin myöhemmin sopivassa yhteydessä. Mediaviikon toimittajille tekemän kyselyn* mukaan kolme neljästä toimittajasta pitää tiedotteita oman työnsä kannalta hyödyllisinä tai erittäin hyödyllisinä.

Tiedottamisella tai muullakaan tiedotusvälineiden tavoittelulla ei voi olettaa saavansa omaa juttuaan suoraan läpi. Toimittajalla on vapaus juttuunsa, mikä tarkoittaa, että näkökulman valitsee toimittaja. Liika mainoshenkisyys on omiaan karkottamaan toimittajan.

Toimituksissa resursseja on kuitenkin vähän, ja joskus hyvin laadittu tiedote saattaa mennä tiedotusvälineissä läpi sellaisenaan.

Kun tiedote on lähetetty, on aika kääriä hihat

Vaikka tiedottamisen suunnitelmallisuus ja säännöllisyys on tärkeää, aikaansa kannattaa toki kuunnella ja varautua ripeisiin liikkeisiin. Tarvittaessa tiedote saadaan liikkeelle nopeasti! Tiedottamiseen kannattaa silti varata aikaa: tiedottaminen ei nimittäin pääty Lähetä-painikkeen painamiseen.

Kun tiedote on lähetetty, alkaa tiedotusvälineiden kontaktointi ja tietysti tiedotusvälineiden palvelu. Tiedote myös linkitetään omiin ja esimerkiksi yhteistyökumppaneiden verkkosivuille ja muihin viestintäkanaviin. Tiedotteen läpimenoa ja siitä viriävää keskustelua seurataan ja kirjoituksiin reagoidaan tarvittaessa.

Tiedotetta tai erilaisia versioita siitä kannattaa hyödyntää laajasti omissa viestintäkanavissa nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeissä.

Kun kirjoitat tiedotetta, muista tämä:

  • Ytimekäs teksti. Tiedotteeseen otetaan mukaan vain pääasiat.
  • Tiedotteen totuttu rakenne ja luettavuus. Otsikko ja sitä seuraavat pari virkettä ovat ratkaisevan tärkeitä. Otsikko kertoo uutisen, on lyhyt ja houkutteleva. Loppuun yhteystiedot: kuka vastaa toimittajien yhteydenottoihin? Muista väliotsikot ja linkit sekä mahdollinen toimittajille tarjottava aineisto kuten pressikuvat.
  • Kieli kannattaa pitää selkeänä ja helppolukuisena. Kiinnitä huomiota oikeakielisyyteen, vältä kielioppivirheita ja kapulakieltä.
  • Liiallista markkinointihenkisyyttä tulee välttää. Toimittajat eivät kirjoita juttuja mainosmielessä.
  • Optimoinnin kannalta kannattaa muistaa linkitykset tiedotteesta ja tiedotteeseen, otsikoiden sanavalinnat, avainsanojen käyttö ym. Tiedotetta ei kuitenkaan kannata kirjoittaa täysin hakukoneoptimointia varten. Pidä vastaanottaja mielessä!

Tiedotepalvelut ja hinnat

* Mediaviikko.fi (2013): Raportti: Lehdistötiedotteiden käyttö toimittajien työssä.

About the Author

Marja-Liisa TorniainenView all posts by Marja-Liisa Torniainen

Copyright 2014 | Pisteen paikka Oy | Design by Koroste

UA-40457753-1